Serwer oświatowy
Serwer Oświatowy Mawi  przeznaczony jest głównie dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych oraz rad rodziców. Głównym celem przyświecającym powstaniu serwera było stworzenie platformy do wymiany poglądów i doświadczeń uzyskiwanych przy pracy w szkołach, przedszkolach i innych ośrodków szkolno-wychowawczych. Serwer zawiera bieżące informacje oświatowe, autorskie opracowania metodyczne, podręczne teleadresowe i informacyjne bazy danych oraz wiele innych użytecznych informacji związanych z oświatą.
Kuratoria oświaty
Lp. Adres www/e-mail Kier. Telefony
1.DOLNOŚLĄSKIE
50-153 Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1
www.kuratorium.wroclaw.pl
kuratorium@duw.pl
0-71340-63-70
fax 340-61-08
2.KUJAWSKO-POMORSKIE
85-066 Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1/3
www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
0-52349-76-05
fax 349-76-27
3.LUBELSKIE
20-950 Lublin
ul. 3-go Maja 6
www.kuratorium.lublin.pl
kurator@kuratorium.lublin.pl
0-81538-52-22
fax 538-52-30
4.LUBUSKIE
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10
www.ko-gorzow.edu.pl
kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
0-95720-84-12
fax 722-37-26
5.ŁÓDZKIE
90-446 Łódź
ul. Kościuszki 120a
www.kuratorium.lodz.pl
kolodz@kuratorium.lodz.pl
0-42637-74-17
fax 636-03-85
6.MAŁOPOLSKIE
31-752 Kraków
ul. Ujastek 1
www.kuratorium.krakow.pl
kurator@kuratorium.krakow.pl
0-12422-99-18
fax 422-00-80
7.MAZOWIECKIE
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 32
www.kuratorium.waw.pl
kuratorium@kuratorium.waw.pl
0-22tel. 827-10-14
fax 551-24-00
8.OPOLSKIE
45-082 Opole
ul. Piastowska 14
www.kuratorium.opole.pl
kontakt@kuratorium.opole.pl
0-77452-45-68
fax 452-49-21
9.PODKARPACKIE
35-959 Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15
www.ko.rzeszow.pl
kuratorium@ko.rzeszow.pl
0-17867-11-00
fax 867-19-54
10.PODLASKIE
15-950 Białystok
Rynek Kościuszki 9
www.kuratorium.bialystok.pl
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
0-85748-48-48
fax 748-48-49
11.POMORSKIE
80-853 Gdańsk
ul. Wały Jagiellońskie 24
www.kuratorium.gda.pl
kuratorium@kuratorium.gda.pl
0-58322-29-00
fax 322-29-01
12.ŚLĄSKIE
40-024 Katowice
ul. Powstańców 41a
www.kuratorium.katowice.pl
kancelaria@kuratorium.katowice.pl
0-32606-30-36
fax 606-30-35
13.ŚWIĘTOKRZYSKIE
25-516 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3
www.kuratorium.kielce.pl
kurator@kuratorium.kielce.pl
0-41342-16-34
fax 344-88-83
14.WARMIŃSKO-MAZURSKIE
10-959 Olsztyn
Al. Piłsudskiego 7/9
www.ko.olsztyn.pl
ko@ko.olsztyn.pl
0-89527-22-50
fax 527-27-21
15.WIELKOPOLSKIE
61-716 Poznań
ul. Kościuszki 93
www.ko.poznan.pl
kancelaria@ko.poznan.pl
0-61852-21-62
fax 854-16-61
16.ZACHODNIOPOMORSKIE
70-502 Szczecin
ul. Wały Chrobrego 4
www.kuratorium.szczecin.pl
kuratorium@kuratorium.szczecin.pl
0-91442-75-01
fax 442-75-08
         
Mawi Publisher to usługa poligrafii w atrakcyjnej cenie skierowana do współpracujących z nami placówek oświatowych.
Mawi sport to niezwykłe pamiątki fotograficzne młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem udzielenia informacji przez firmę MAWI FOTO Sp. z o.o. dotyczącej realizowanych przez firmę usług.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast jej brak będzie skutkował brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

Uprzejmie informujemy,
iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWI FOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach przy ul. Lipkowskiej Wody 2/6, 05-080 Mościska, NIP 118-216-27-07
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- kontaktu i udzielenia informacji w sprawie realizowanych przez nas usług.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania/zmiany a także do ich trwałego usunięcia.
Błędy

Proszę przepisać kod z obrazka:
MAWI FOTO Sp. z o.o.
Mościska, ul. Lipkowskiej Wody 2/6
05-080 Mościska
tel. (22) 355 06 00
e-mail: mawi@mawi.pl
MAWI FOTO Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania na realizację Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MAWI FOTO Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 1.8-31.10.2020. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 99 183,93 zł, przy 100% wkładzie Funduszu Europejskiego.
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.